Nhân sự tại các bộ phận chính như Nghiên Cứu & Phát Triển, Sản Xuất, Quản Lý Chất Lượng QA/QC là các kỹ sư, cử nhân chuyên ngành hoá dày dạn kinh nghiệm, được tuyển chọn kỹ càng với nhiều tiêu chí khắt khe  không ngừng nâng cao kiến thức, cập nhật các xu hướng và nguyên liệu mỹ phẩm thông qua các hội thảo chuyên ngành, cũng như tiếp nhận chuyển giao từ các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới.