Sản phẩm Cicadium được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CGMP (Cosmetic Good Manufacturing Practice) do tổ chức SGS đến từ Thụy Sỹ đánh giá và cấp chứng nhận. 

CGMP giúp cho toàn bộ quy trình sản xuất được thiết kế hợp lý, giám sát và kiểm soát các quá trình và các phương tiện sản xuất đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết, tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Điều này bao gồm việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ, thu thập nguyên liệu chất lượng phù hợp, xây dựng quy trình vận hành tốt, phát hiện và điều tra sai lệch chất lượng sản phẩm, duy trì các phòng thí nghiệm, thử nghiệm đáng tin cậy. Các cơ sở trong tình trạng tốt, thiết bị được bảo trì và hiệu chỉnh đúng cách, nhân viên có trình độ và được đào tạo đầy đủ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CICADIUM